Turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka

Ympäristön suojeluun kiinnitetään erityishuomiota, joka edellyttää, että laivaliikenteen ympäristövaikutuksista seurataan ja niihin liittyvät haitat ennaltaehkäistään. Ensisijaisesti tavoitteemme on harjoittaa turvallista, tehokasta ja taloudellista merenkulkua ilman ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia. Sitoudumme noudattamaan merenkulkualan lainsäädännön, muiden viranomaisten sekä sidosryhmien ympäristöön liittyviä vaatimuksia ja pyrimme jatkuvasti kehittää toimintaamme ympäristön hyväksi investointien kautta.

Arvomme: palveluhenkinen, luotettava ja turvallinen konkretisoituvat ympäristöpolitiikassamme teoiksi. Ympäristöperiaatteemme mukaisesti ennakoimme toiminnastamme mahdollisia ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia analysoimalla niitä laajakatseisesti mm. riskikartoituksen avulla. Ympäristöön liittyviä havaintoja kerätään ja niihin puututaan ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä. Jatkuvan parantamisen nimissä opastamme henkilöstöämme ympäristöasioissa ja olemme asettaneet toiminallemme konkreettisia mittareita ja ympäristöön liittyviä tavoitteita, niiden toteutumista seurataan ja
niistä tiedotetaan henkilökunnallemme säännöllisesti.

Henkilökuntamme on vastuuntuntoista ja motivoitunut kunnioittamaan kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä, jotka edistävät meriturvallisuutta. Säännölliset turvallisuusharjoitukset luovat rutiineja toimimaan mahdollisessa poikkeustilanteessa. Varustamon hallinto antaa täyden tukensa henkilökunnalleen turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvissä asioissa. Riski ja turvallisuustietoisuutta pyritään jatkuvasti kehittämään kaikilla tasoilla ja siten kannustaa miehistöä omatoimisuuteen turvallisuusasioissa. Poikkeamat raportoidaan ja analysoidaan keskittymällä juurisyyn löytämiseen, jotta voidaan korjata virhetoiminnot, mahdolliset puuteet ja poistamaan riskit.

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi