Aktuellt

Aktuell information:

Trafikmeddelande 8.4.2021

På grund av hårda vinden imorgon är det möjligt att fartygen M/S STELLA och M/S BALDUR inte trafikerar till alla öar. Ytterligare informationen ges från fartygen: M/S STELLA: 040 6756 441 M/S BALDUR: 044 5000 503

Passagerarantalet på förbindelsefartygen begränsas

På grund av coronapandemin och förändring av lagen om smittsamma sjukdomar är vi skyldiga att sörja för åtgärder som förhindrar spridningen av coronavirussjukdomen. I och med detta är vi tvugna att skära ner på det tillåtna passagerarantalet ombord på våra...

Snabblänkar till facebook feed:

M/S Baldur
M/S Isla
M/S Stella

M/S Baldur Facebook

M/S Isla Facebook

M/S Stella Facebook