Som en följd av den förbättrade situationen med smittsamma sjukdomar slopas begränsningarna av antalet passagerare i förbindelsefartygstrafiken för alla ruttområden från och med den 21 juni 2021. Trots att begränsningarna i antalet passagerare slopats förutsätter NTM-centralen i Egentliga Finland både att man använder ansiktsmask och att man följer rekommendationerna om säkerhetsavstånd när man reser med förbindelsebåt. För att trygga förbindelsefartygstrafikens kontinuitet rekommenderas att man trots att begränsningarna slopats undviker onödiga resor med förbindelsefartyg.

Läs vidare från NTM-centralens pressmeddelander: https://www.sttinfo.fi/tiedote/begransningarna-av-passagerarantalet-pa-forbindelsefartygen-slopas-fran-och-med-2162021?publisherId=69817869&releaseId=69912764

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi