Rakennustyönaikaisten järjestelyjen vuoksi Utön reitillä liikennöivä m/s Baldur on marraskuusta 2020 alkaen liikennöinyt Nauvon vierasvenesataman yhteysaluslaiturista. Laiturivaihdos on muun muassa pidentyneen matka-ajan sekä jatkoyhteyksien yhteensovittamisen vuoksi edellyttänyt muutoksia myös aikatauluun. Pärnäisten ja Retaisten lauttarantojen rakennusurakan viivästymisen takia Pärnäisten uusi yhteysaluslaituri otetaan käyttöön 16.6.2021, johon asti Utön reitillä liikennöidään poikkeusaikataulun mukaisesti.

Voimakkaan kysynnän ja Pärnäisten yhteysaluslaiturin liikenteelle oton siirtymisen vuoksi Varsinais-Suomen ELY-keskus tilaa palveluntuottajalta lisävuoroina tiistaille ja lauantaille meno-paluu-vuorot poikkeusaikataulun voimassaolon ajaksi. Lisävuoroja ajetaan 22.5.2021 alkaen. Vuoroilla pyritään varmistamaan Utön reitin asukkaiden kulkumahdollisuudet mantereen ja saarten välillä. Pärnäisten yhteysaluslaiturin käyttöönoton myötä reitillä palataan normaaliin kesäaikatauluun.

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi