M/S Merituuli

M/S Merituuli

 

M/S Merituuli är Svenska marinens föredetta transportfartyg varefter hon fungerade som lastfartyg för en privat företagare i Stockholms skärgård. Kuljetus-Savolainen köpte fartyget på sommaren 2020, fartyget är registrerad som både lastfartyg och passagerarfartyg. Merituuli fungerar som reservfartyg för förbindelsefartygs trafiken.

Byggt: 1967 Åsiverken, Åmål
Varvsnummer: 77
Dimensioner: 37,80 x 8,50  GT 225 NT 67
Huvudmaskiner: 4 x Scania DSI11
Hastighet: 12 solmua
Passagerare: 99
Bilar: 8

Ladda fartygskort

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi