Förbindelsefartygstrafik

Förbindelsefartygstrafiken är ett livsvillkor för skärgårdsbor och för näringsverksamheten i skärgården eftersom det inte finns en vägförbindelse till de öar vi trafikerar till. Meritie trafikerar på tre olika rutter, nämligen Utö rutt med fartyget M/S Baldur, på Hiitis ruttområde med fartyget M/S Stella och på Rimito ruttområde med fartyget M/S Isla.

För att kunna säkertställa trafiken på våra rutter upprätthåller vi reserv fartyg som vi, vid behov, kan snabbt ta i användning. Förbindelsefartygstrafiken är gratis för passagerare.

Läs mer om skärgårdstrafiken på NTM-centralens webbsidor: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/saaristoliikenne