Frakttransporter på förbindelsefartygen

Staten bör försöka sörja för att skärgårdens bofasta befolkning till sitt förfogande har en med hänsyn till boendeförhållandena, utkomstbetingelserna och skötseln av nödvändiga angelägenheter erforderlig trafik- och transportservice (Lag om främjande av skärgårdens utveckling 26.6.1981/1494). För att sköta sina förpliktelser befraktar NTM-centralen i Egentliga Finland förbindelsefartyg. Fartygens kapacitet varierar på grund av efterfrågan på olika rutter.

Frakt transporteras på basis av fartygets lastkapacitet och lastrum. Närmare information om fartygens mått och lyftkranens kapacitet finns på rederiernas webbsidor som man hittar från webbbsidan Tidtabellerna och rutterna.

De som inte enligt skärgårdslagen är fast bosatta i skärgården vägleds att köpa sina transporter på den privata marknaden.

Transportvillkor

All frakt skall beställas från fartyget på förhand
Enheter som skall lyftas med kran måste vara märkta med mottagarens namn samt holme
På grund av säkerhetsrisker omfattar förbindelsefartygsservicen inte sjösättning eller lyft av båt ur sjön