Saariston Meritie Oy

Y- 2884071-4

Pansiontie 48

20240 Turku
Meritie Facebook

M/S Kökar:

Fartygets telefon: 0400 290 561

Köket: 0400 290 541

Kontaktuppgifter:

Vesa Savolainen
Säkerhetschef, DPA
0400 849 444

Mikko Fagerroos
Verkställande direktör
045 124 5551

Pyry Ukkonen
Tekniskinspektör
050 527 6928

M/S Eivor
Fartygets telefon
044-5000503

Köket
044-5000506

Kontaktform och feedback