På grund av monteringen av nya båtbryggor i hamnen i Dahlsbruk, har hamnen blivit väldigt trång för M/S Stella. I och med hårda syd-ostliga vindar tvingades M/S Stella att ställa in turen till Dahlsbruk. Passagerare bes ta hänsyn till att eftersom hamnen är numera så trång, är det inte säkert att trafikera till Dahlsbruk i hård vind.

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi