Euroworks Finland Ab kommer att ta över förbindelsefartygstrafiken på Nagu Norra rutten. Fartyget som kommer att trafikera på rutten är före detta M/S Aalto, numera M/S Kokkomaa. Uppdaterade tidtabeller, kontaktuppgifter och trafikmeddelanden finns på www.coast-line.fi 

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi