Oljebekämpning

Den livliga fartygstrafiken på Östersjön medför en risk för oljeutsläpp i havet vilket man bör vara förberedd på. Gränsbevakningsväsendet ansvarar för oljebekämpningsberedskapen i Finland.

Med nästan 10 års erfarenhet av oljebekämningstjänster erbjuder vi gränsbevakningsväsendet oljebekämpningstjänster på östra Finska viken med oljebekämpningsfartyget M/S Grisslan, som är stationerad i Lovisa och på bottenviken med oljebekämpningsfartyget M/S Aalto, som är stationerad i Kalajoki. De centrala stationeringshamnarna i relation till havsområden i fråga möjliggör korta respons tider vid en eventuell olycka.

Våra oljebekämpningsfartyg är bemannade 24 timmar i dygnet under oljebekämpnings säsongen. Fartygets besättning övar reguljärt både på egen hand och i samarbete med olika myndigheter för att säkerställa kvaliteten på tjänsterna.

Vårt förbindelsefartyg M/S Stella, är även utrustad med inbyggd oljebekämpningsutrustning. Därmed kan Stella fungera som oljebekämpningsfartyg vid ett eventuellt oljeutsläpp.

Läs mer om bekämpning av miljöolyckor på gränsbevakningens nätsidor: www.raja.fi

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi