Oljebekämpning

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för oljebekämpningsberedskapen i Finland. Vi erbjuder gränsbevakningsväsendet oljebekämpningstjänst på östra Finska viken med oljebekämpningsfartyget M/S Grisslan. Fartyget är bemannat 24 timmar i dygnet under oljebekämpnings säsongen. Fartygets besättning övar reguljärt både på egen hand och i samarbete med olika myndigheter. Utöver oljebekämpningsberedskapen på östra Finska viken är vårt förbindelsefartyg M/S Stella utrustad med inbyggd oljebekämpningsutrustning. Därmed kan Stella fungera som oljebekämpningsfartyg vid ett eventuelt oljeutsläpp. Läs mer om bekämpning av miljöolyckor på gränsbevakningens nätsidor: https://www.raja.fi/meriturvallisuus/ymparistovahinkojentorjunta_merialueilla