Parkeringsplatsen i Pärnäs bör vara tom senast den 30.11 eftersom parkeringsplatsen kommer att bli byggarbetsplats. Parkeringsplatsen och trafikarrangemangen kommer att förbättras i samband med förnyande av förbindelsebåtskajen i Pärnäs. Entreprenören kommer att flytta bilar på ägarens bekostnad ifall den inte är flyttad innan 30.11. Vi ber kunder att flytta bilen bort från Pärnäs innan dess.

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi