På grund av coronapandemin och förändring av lagen om smittsamma sjukdomar är vi skyldiga att sörja för åtgärder som förhindrar spridningen av coronavirussjukdomen. I och med detta är vi tvugna att skära ner på det tillåtna passagerarantalet ombord på våra förbindelsefartyg så att det av Institutet för hälsa och välfärd, rekommenderade skyddsavståndet är möjligt att hålla ombord på fartygen. Vi rekommenderar att undvika fritids-resor.

De begränsade passagerarantalen ombord på våra fartyg är följande:

Utö rutt – M/S Baldur: 100 / 196 passagerare

Hiittis rutt – M/S Stella: 40 / 99 passagerare, vi rekommenderar passagerare att resa i sina fordon.

Rimito rutt – M/S Isla: 40 / 99 passagerare, vi rekommenderar passagerare att resa i sina fordon.

Utöver dessa begränsningar förutsätter vi att alla passagerare använder näs- och munskydd ombord på våra fartyg och vi uppnarar passagerare att använda hand decinfieringsmedel!

På Utö rutten – M/S Baldur kommer det att tas ibruk ett bokningssystem för passagerartrafik på veckosluten. Vi informerar om bokningssystemet och om tidtabellen för ibruktagning senare.

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi