Undantagstidtabellen träder inte ikraft ännu på måndagen den 2.11.2020, trafiken fortsätter enligt normal tidtabell från Pärnäs. Enligt nuvarande information träder undantagstidtabellen i kraft måndagen den 16.11.2020, vi informerar om eventuella förändringar.

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi