Oljebekämpning

M/S Grisslan fungerar som oljebekämpningsfartyg på östra Finska viken

Saariston Meritie Ab

Kuljetus-Savolainen Ab:s fartyg hittas nu på Merities webbsida.

Saariston Meritie Ab är ett inom sjöfarttjänster specialiserat företag som ägs av Kuljetus-Savolainen Ab. Företaget grundades år 2018 då Mertie startade verksamheten på Utö förbindelsebåtsrutten. Numera är Utö förbindelserutten såld och idag är vi verksamma på Hiitis och Rimito förbindelsebåtrutterna, vi är även en betydelsefull aktör inom öljebekämpnings tjänster.  Vi strävar till att skapa enhetlighet bland fartygen som vi driver och därför beslöt vi att fartygen som ägs av Kuljetus-Savolainen Ab flyttas under varumärket Meritie. Således handhar vi 6 fartyg och det jobbar totalt cirka 30 profesionella inom sitt egna yrke, på Meritie.

Företagsledningen och verksamheten har auditerats och vi har blivit tilldelade både RALA-sertifikat och miljösertifikatet ISO:14001.

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi