Rahtia ja raskaita kuljetuksia hoidetaan yhteysaluksilla, reitillä liikennöivän aluksen kantokyvyn ja lastitilan mittojen mukaan. Kuljetukset, joita yhteysalukset eivät voi hoitaa, ohjataan raskaskuljetusaluksen hoidettavaksi. 

Rahti- ja tavarakuljetukset yhteysaluksilla ovat kaikilla maksuttomia. Erillinen raskaskuljetuspalvelu on maksutonta ainoastaan saariston vakituiselle väestölle sekä heidän elinkeinoilleen. Lisää tietoa valtion järjestämästä raskaskuljetuspalvelusta löydät täältä.

Laivan päällikön valtuudet ja vastuut matkustajien ja rahdin kuljettamisesta on määritelty Merilaissa (15.7.1994/674). Liikennöitsijät määrittelevät aluksen lastausta koskevat tarkemmat vaatimukset.

Kuljetusehdot yhteysaluksilla

  • Kaikki rahdit on tilattava alukselta etukäteen
  • Nostettavat yksiköt on merkittävä kunnolla rahdin vastaanottajan sekä saaren nimellä
  • Turvallisuusriskien johdosta yhteysalusen tarjoamaan palveluun ei kuulu veneiden nostoa vedestä tai laskua veteen
  • Kuljetuksista on esitettävä aluksen päällikölle tai henkilökunnalle rahtikirja, josta selviää rahdin tiedot, rahdin vastaanottaja ja lähettäjä sekä heidän yhteystietonsa. Ilman rahtikirjaa olevaa rahtia ei turvallisuussyistä oteta alukselle.
  • Vaarallisten aineiden kuljetus yhteysaluksilla on rajoitettua (Merilaki 15.7.1994/674). Kuljetukset on sovittava etukäteen aluksen kanssa (esim. kaasupullojen ja bensiinin kuljetukset)
  • Ajoneuvojen (pois lukien mönkijät ja traktorit) kuljettaminen tiettömiin saariin ainoastaan, mikäli aluksella on tilaa

Eläinkuljetukset

Eläinkuljetuksissa on oltava saattaja mukana. Tavanomaisia lemmikkieläimiä kuljetetaan kannella kytkettynä, kuljetukseen soveltuvassa kuljetushäkissä tai omistajan ajoneuvossa. Aluksissa, joissa on erityinen sisätila lemmikkien kanssa matkustaville, voidaan eläimiä kuljettaa siellä. Vain erityisissä tapauksissa, ja päällikön harkinnan mukaan, eläimen voi tuoda matkustamoon.

Karja kuljetetaan ensisijaisesti karja-autoissa. Mikäli karja-auton kuljetus ei ole mahdollista, tulee eläimiä varten asettaa kuljetuksen ajaksi kannelle kumimatto, tai vastaava, ja kytkeä eläimet sen päälle. Mikäli on nähtävissä, että eläimen kuljetus saattaa aiheuttaa matkustajille tai henkilökunnalle kohtuutonta haittaa, tai on oletettavissa, että kuljetusta ei voida suorittaa eläinsuojelulain puitteissa, tulee eläinkuljetuksen tapahtua vain saattajan ajoneuvossa.

Määräykset eivät koske opas- ja pelastuskoiria.

Päivitetty
16.9.2020

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi