Rahtikuljetukset yhteysaluksilla

Valtion on pyrittävä huolehtimaan siitä, että saariston vakinaisella väestöllä on käytettävissään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut (Laki saariston kehityksen edistämisestä 26.6.1981/1494). Velvoitteen hoitamiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskus rahtaa yhteysaluksia, joiden kapasiteetti vaihtelee kysynnän mukaan reiteittäin.

Rahtia kuljetetaan reitillä liikennöivän aluksen kantokyvyn ja lastitilan mittojen mukaan. Tarkemmat tiedot alusten kantavuuksista ja nosturin kapasiteetista löytyvät liikennöitsijän nettisivulta, joihin ohjautuu kunkin reittialueen Aikataulut-sivuston kautta.

Muut kuin vakituisesti saaristossa asuvat ohjataan ostamaan kuljetuspalvelunsa markkinoilta.

Kuljetusehdot

• Kaikki rahdit on tilattava alukselta etukäteen
• Nostettavat yksiköt on merkittävä kunnolla rahdin vastaanottajan sekä saaren nimellä
• Turvallisuusriskien johdosta yhteysalusen tarjoamaan palveluun ei katsota kuuluvaksi veneiden nostoa vedestä ja laskua veteen
• Kuljetuksista on esitettävä aluksen päällikölle tai henkilökunnalle rahtikirja, josta selviää rahdin vastaanottaja ja lähettäjä sekä yhteystiedot. Turvallisuussyistä ilman rahtikirjaa rahtia ei oteta alukselle.
• Vaarallisten aineiden kuljetukset on sovittava erikseen aluksen kanssa (esim. kaasupullojen ja bensiinin kuljetukset)
• Ajoneuvojen (pois lukien mönkijät ja traktorit) kuljettaminen tiettömiin saariin ainoastaan mikäli aluksella on tilaa

 

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi