Pärnäisten laiturikorjauksen vuoksi, Utön yhteysalus, M/S Baldur ei pysty liikennöimään pärnäisiin marraskuusta 2020 alkaen. Liikennöinti tapahtuu Nauvon vierasvenesataman yhteyaluslaiturista ja raskaskuljetusten osalta joka toinen viikko Korppoon Galtbyn yhteysaluslaiturista. Väliaikaisen lähtösataman osoite on Nauvon ranta 21160, Nauvo.

Pidentyneiden matka-aikojen vuoksi on laadittu poikkeusaikataulu. Poikkeusaikataulun voimaanastuminen varmistetaan viimeistään 2 viikkoa ennen aloituspäivää.

Tiedotamme väliaikaisesta lähtöpaikasta Postille, tavaraa toimittaville liikennöitsijöille sekä linja-auta yhtiölle mutta kehotamme varmuuden vuoksi ilmoittamaan väliaikaisesta lähtösatamasta tavan toimittajille.

Pahoittelemme tilapäisjärjestelyistä aiheutuvaa haittaa.

Lue ELY-keskuksen tiedote liikennemuutoksesta tästä: https://www.sttinfo.fi/tiedote/muutoksia-uton-yhteysalusreitin-liikenteeseen-marraskuusta-2020-alkaen?publisherId=69817888&releaseId=69890067