Parantuneen tartuntatautitilanteen johdosta yhteysalusliikenteen matkustajamäärien rajoitukset poistuvat käytöstä kaikilta reittialueilta 21.6.2021 alkaen. Varsinais-Suomen ELY-keskus edellyttää paikkarajoitusten purusta riippumatta sekä kasvomaskin käyttöä että turvavälisuositusten noudattamista yhteysaluksella matkustettaessa. Yhteysalusliikenteen jatkuvuuden turvaamiseksi on rajoituksien poistumisesta huolimatta suositeltavaa välttää ei välttämättömiä matkoja yhteysaluksilla.

Lue lisää ELY-keskuksen tiedotteesta: https://www.sttinfo.fi/tiedote/yhteysalusten-matkustajamaarien-rajoitukset-poistuvat-2162021-alkaen?publisherId=69817869&releaseId=69912518

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi