Byggtida arrangemangen har medfört att m/s Baldur på Utö-rutten undantagsvis trafikerar från förbindelsefartygsbryggan i Nagu gästhamn. Tidtabellen för rutten har också ändrats, på grund av samordningen till anslutningstrafiken och den förlängda resetiden som kajbytet orsakat. På grund av förseningen av byggandet av färjefästen i Pärnäs och Retais, tas den nya förbindelsefartygsbryggan i Pärnäs i bruk 16.6.2021. Tills dess trafikeras rutten med undantagstidtabell.

Den stora efterfrågan på rutten och förseningen av ibruktagandet av förbindelsefartygsbryggan i Pärnäs gör att NTM-centralen i Egentliga Finland beställer tur-retur tilläggsturer för tisdagar och lördagar medan undantagstidtabellerna gäller. Tilläggsturerna körs från och med 22.5.2021. Med tilläggsturerna vill man säkra förutsättningarna för invånarna på Utö-rutten att röra sej mellan öarna och fastlandet. När förbindelsefartygsbryggan i Pärnäs tas i bruk, övergår man på rutten till normal sommartidtabell.

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi